Polityka wewnętrzna

Prawo podstawowe

Jawność

Redukcja biurokracji

Redukcja nomenklatury

Likwidacja powiatów