Żądania

ŻĄDANIA to jest podstawowe narzędzie RdP. Tu pod odpowiednimi hasłami każdy znajdzie to, co udało sie znaleźć i zarejestrować z wspomnianej ZBIOROWEJ MĄDROŚCI NARODU.  Nikt nie będzie mógł się usprawiedliwić, że "ja nie wiedziałem". Nikt nie nbędzie mógł udawać, "ja nie widziałem", nikt nie może narzekać, że "wiedziałem, ale nie powiedziałem" (bo nie było komu). W ŻĄDANIACH zawieramy stały, uaktualniany wybór tych wszystkich FAKTóW, IDEI, WNIOSKóW, które naród zgłasza, które giną w koszmarnym nawale informacji i wszechobecnego szumu (częściej bełkotu) medialnego. RdP ma ambicję tę zbiorowa mądrość zbierać zachowywać i propagować.

Polityka wewnętrzna

Polityka zagraniczna