Uproszczenie prawa

Partie pragnące rządzić Polską musza deklarować w jakim stopniu chcą uprościć prawo poprzez redukcję obowiązujących aktów prawnych. Jeśli tego nie mają w programie to oznacza, że nie interesuje ich los rodaków oczekujących sprawiedliwości. Kandydaci do władzy muszą też wiedzieć jak uprościć tysiące napływających przepisów UE albo żadać tego od UE. Dotychczas wszystkie rządy komplikowały prawo. „Uzdrawiały" bałagan prawny poprzez jego powiększanie.