Uproszczenie prawa

Partie pragnące rządzić Polską musza deklarować w jakim stopniu chcą uprościć prawo poprzez redukcję obowiązujących aktów prawnych. Jeśli tego nie mają w programie to oznacza, że nie interesuje ich los rodaków oczekujących sprawiedliwości. Kandydaci do władzy muszą też wiedzieć jak uprościć tysiące napływających przepisów UE albo żądać tego od UE. Dotychczas wszystkie rządy komplikowały prawo. „Uzdrawiały" bałagan prawny poprzez jego powiększanie. 

Rozprawy sądowe powinny być rejestrowane. Przebieg rozpraw powinien być, za zgodą stron, dostępny publicznie. Wyroki sądów i ich uzasadnienia, a także działania prokuratury powinny być, za zgoda stron, dostepne publicznie. Bez tego, opowięści o reformie aparatu sprawiedliwości  są tylko przejawem politycznej gry majacej na celu zawsze tylko podporzadkowanie aparatu sprawiedliwości włądzy wykonawczej.