Sądy i Sędziowie

Sądy pozostając niezależne muszą jednak działać sprawnie. Procesy nie mogą trwać latami. Wymaga to zmian prawa. Sędziowie mają być niezależni ale tylko w sferze prawa. Sprawność działania Sądów musi być poddana kontroli jak każda działalność urzędników zatrudnianych i opłacanych przez państwo. Sędziowie nie mogą sądzić latami, gdyż to blokuje cały aparat wymiaru sprawiedliwości i prowadzi do bezprawia w świetle prawa. Sędzia, którego wyroki są często zaskarżone i obalone w apelacji - musi tracić posadę. Nie jest to zamach na niezależne sądownictwo tylko na nieuctwo, wygodnictwo (mogę sądzić do emerytury, w końcu każda rozprawa to parę groszy więcej) i korupcję. Uczciwy, sprawiedliwy i wyszkolony sędzia może być spokojny. Tylko takie zasady zapewnią wzrost sprawiedliwości i usprawnią sądownictwo.