Policja

Domagam się zmiany priorytetów w policji i innych służbach: ich zadaniem jest przede wszystkim służba obywatelom, a nie przede wszystkim przestrzeganie prawa. Obecnie policjanci mają ślepo przestrzegać prawa bez względu na okoliczności. W rezultacie obywatel ma najczęściej do czynienia z policjantem urządzającym łapanki w krzakach na kierowców. Tak obywatel jak i policjant wiedzą, że to jest bez sensu, skoro i tak 99,99% obywateli nie przestrzega przepisów drogowych. To pozbawia wszelkich skrupułów jednych do dawania a drugich do brania. I zupełnie słusznie jest to proceder powszechny i nie do wytępienia - ja nie uważam, że to jest naganne. W takim państwie jak Polska obecnie - naturalny odruch obywatela - to przetrwać za każdą cenę. Obywatel musi zaproponować policjantowi 50 zł, żeby nie zapłacić dużo więcej za bezsens prawny. Policjant biorąc nie jest żadnym łapownikiem - za niewysokie wynagrodzenie ponosi ryzyko odstąpienia od swoich obowiązków, które uważa słusznie za idiotyczne. Powołanie  spec-grupy do wyłapania takiej „korupcji" prowadzi do nikąd - spec-grupa też będzie brała bez skrupułów i też słusznie, bo jej powołanie jest tak samo pozbawione sensu jak nakaz łapania obywateli.  Trzeba zmienić prawo i zasady! Policja ma być dla ludzi, nie dla samego prawa! Obecny stan powoduje totalną erozję moralną obywateli i pogłębia frustracje policjantów. Więcej: w OPP („Obywatelski poradnik przetrwania" w państwie opresyjnym).

Policja musi zmienić proporcje zatrudnienia: na 100 tys. policjantów, 10 tys. służy bezpieczeństwu obywateli. Reszta „służy" w biurach. Musi być odwrotnie. Pozostawione w biurach  10 tys. policjantów „biurowych" ma za zadanie myśleć, myśleć i jeszcze raz działać na rzecz bezpieczeństwa obywateli, a nie, jak skutecznie przestrzegać prawa. Zmiany wymaga cały system nadzoru, preferencji i wynagradzania (premie za wzrost bezpieczeństwa a nie za wyłapywanie obywateli popełniających wykroczenia drogowe). RdP nie wini policjantów za istniejący stan rzeczy - Oni są też ofiarami. RdP wierzy, że większość obywateli, funkcjonariuszy służb nie wyłączając, chce mieć poczucie sensu swego działania i zależy im na godnym wypełnianiu swoich obowiązków. RdP będzie walczyć by mieli taką szansę.

Dyscyplina winna ciążyć jak tarccza, nie jak jarzmo.

Antoni de Rivarol