Prywatyzacja

Prywatyzacja musi dostarczać beneficjów wszystkim Polakom. Nie może być tak, że sprzedaż KGHM zasila portfele tylko pracowników, szpitale należą się lekarzom, a szkoły nauczycielom. Czy nic się nie należy obywatelom spoza przedsiębiorstw państwowych? Kłania się Konstytucja RP: wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Także prawa do własności. Jeśli ktoś chce rządzić Polską sprawiedliwie, musi znaleźć i zaproponować rozwiązanie jak to zrobić.