Zwrot mienia

Mienie zabrane obywatelom przez reżimy PRL i ZSRR musi być zwrócone w miarę możliwości. To może się wydawać niesprawiedliwe, ale uczciwi obywatele nie mogą protestować - z chętnymi na cudza własność - nie trzeba się liczyć. Na zwrot może złożyć się część prywatyzowanego mienia i inne dobra pozostające w ręku państwa. To żądanie pomaga załatwić kilka spraw: sprawiedliwość, prywatyzację i likwidację części nomenklatury.