Nauka

Biedna Polska nie może przeznaczyć na naukę zbyt wiele. Może i musi gospodarować szczególnie umiejętnie dostępnymi środkami. Rozdział pieniędzy na naukę musi odbywać się publicznie. Komitet Badań Naukowych powinien sam dążyć do upublicznienia rozdziału pieniędzy na poszczególne projekty badawcze. Publiczna ocena wyeliminuje stronniczość, układy i oczywiście - korupcję w znacznym stopniu. Dobrym przykładem jest (na reszcie!) jawność działania CKK, które do niedawna było swoistym sądem kapturowym służącym nie nauce ale ochronie interesów środowiskowych. (CKK - Centralna Komisja Kwalifikująca - organ zatwierdzający stopnie naukowe).