Niemcy

RdP domaga się by rząd RP uzyskał i opublikował odpowiedź rządu Republiki Federalnej Niemiec na pytanie: co znaczy artykuł 116 pkt 1 Ustawy Zasadniczej w następującym brzmieniu:

Niemcem w sensie tej Ustawy Zasadniczej z zastrzeżeniem innych regulacji prawnych jest ten, kto posiada niemiecką przynależność państwową lub jako uciekinier lub wypędzony niemieckiej narodowości lub jako ich współmałżonek lub potomek został przyjęty na obszarze Rzeszy Niemieckiej według stanu z dnia 31 grudnia 1937 roku.

Byłoby jasne gdyby napisano:

...lub jako uciekinier lub wypędzony niemieckiej narodowości lub jako ich współmałżonek lub potomek  pochodzący z obszarów należących do  Rzeszy Niemieckiej według stanu z dnia 31 grudnia 1937 roku został przyjęty w Republice Federalnej Niemiec.

Ale jest jak jest i nie wiadomo dlaczego tak bez sensu. Można podejrzewać Niemców o ciemne zamiary, np roszczenia terytorialne.  

Dotychczasowe rządy RP wstydziły się zadać to pytanie. Nie zadaje go także nikt w Europie. RdP oczekuje, że obecny Premier RP pozostający w doskonałych stosunkach z panią Kanclerz RFN, szybko ureguluje ten drażliwy problem. Podkreślam, że nie chodzi o żadne resentymenty i fobie tylko o fakty. Chodzi o powtarzalność historii, przestrogę z niej płynącą: ważną przyczyną wybuchu obu wojen światowych były roszczenia Niemiec. Niemcy muszą o tym pamiętać także dla własnego dobra. Nie życzę Niemcom by im wyrósł kolejny historyczny garb, gdyż ten wielki naród nie zasługuje na nowe upokorzenia.