Unia Europejska

Rząd RP musi na bieżąco informować społeczeństwo o bilansie ekonomicznym UE -Polska. Przede wszystkim mamy prawo wiedzieć, czy prawdą jest, że wpływy z UE są mniejsze o 500 milionów euro od wielkości naszej unijnej składki. Muszą być liczone wszystkie wydatki, czyli także pośrednie koszty uczestnictwa Polski w tym przedsięwzięciu. Obawy budzi brak prezentacji rozliczeń i natarczywa propaganda o beneficjach. Jeśli beneficja są tak oczywiste to tym bardziej powinny być klarownie eksponowane przez euroentuzjastyczne rządy. Tymczasem jedyne wiadomości jakie są propagowane to zaklęcia, że to jest świetny interes dla Polski.