O mediach

Media, które nie publikują często, uporczywie i bezwzględnie oczywistych przecież Żądań, nie pytają o nie polityków i rządzących,  są ewidentnie integralnymi elementami obecnego chorego państwa, systemu. Nie mogą być obiektem zainteresowania i poparcia uczciwego obywatela ponad niezbędne minimum.