Członkowie

Eugeniusz Moczydłowski
Lat 58, absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk przyrodniczych, handlowiec, żonaty, dwoje dzieci. Otrzymał świadectwo „czystości” IPN. Założył RdP w dniu 13 października 2007 r. gdy przed wyborami parlamentarnymi podjął próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego niemal nikt nie głosuje na UPR lub inne zasadniczo słuszne formacje polityczne?